Základní informace Magazín Diskuze
Nápověda
Antény
Kvalitní antény pro příjem televizního vysílání
Skype
telefonování zdarma bez PC
Antény
Kvalitní antény pro příjem televizního vysílání
Skype
telefonování zdarma bez PC
Antény
Kvalitní antény pro příjem televizního vysílání
Skype
telefonování zdarma bez PC
Antény
Kvalitní antény pro příjem televizního vysílání
Skype
telefonování zdarma bez PC
Antény
Kvalitní antény pro příjem televizního vysílání
Skype
telefonování zdarma bez PC

Nápověda > Diskuzní fórum
Pravidla pro vkládání příspěvků

Diskuse na serveru DomácíSítě.cz je redigována podle níže uvedených pravidel proto, aby korespondovala se zaměřením serveru, nedocházelo v jejím rámci k porušování obvyklých zásad slušnosti a nebyla zneužívána ke spamování, skryté reklamě a tvorbě zpětných odkazů. Cílem pravidel je, aby bylo diskuzní fórum přehledné a sloužilo svým návštěvníkům co nejlépe ke sdílení rad a zkušeností. V rámci těchto pravidel mají přispěvatelé úplnou svobodu ve vyjadřování svých názorů.

Seznam pravidel:

 1. Nevkládejte prosím do diskuzního fóra příspěvky, které nesouvisejí s jeho určením (sdílení rad a zkušeností o domácích sítích viz přehled diskuzních oblastí na úvodní stránce diskuzního fóra). Při vkládání diskuzních příspěvků prosím dodržujte téma jednotlivých diskuzí a rozdělení diskuzního fóra do tématických oblastí.

 2. Diskusní příspěvky nesmějí být neslušné, hanlivé, matoucí, posměšné, naléhavé, svárlivé, kontroverzní, násilné nebo drastické.

 3. Své dotazy vkládejte do diskuzního fóra pouze jednou. Duplicitní příspěvky jsou z diskuzí odstraňovány stejně jako příspěvky, které se opakovaně dožadují odpovědi.

 4. Diskusní příspěvky nesmějí obsahovat reklamu (bez ohledu na to, zda-li je inzerovaný produkt nebo služba poskytována za úplatu či nikoliv), pro níž je na serveru DomácíSítě.cz stejně jako v jiných médiích vymezen zvláštní prostor (viz informace o reklamě). Podnikatelé si mohou v diskuzním fóru vytvářet dobré jméno vkládáním zajímavých a užitečných příspěvků. Ve svých příspěvcích však nesmějí doporučovat svou firmu nebo služby.

 5. Pro vyhledávání webových stránek, obchodů, poskytovatelů služeb a nejvýhodnějších cen jsou určeny internetové vyhledávače, katalogy a srovnávače. diskuze na toto téma bývají navíc často zneužívány ke skryté reklamě a proto jsou z diskuzního fóra odstraňovány.

  Diskusní fórum není určeno ani pro soukromou inzerci či jiné formy sjednávání obchodů. Pro nabídky a poptávky používejte prosím inzertní servery.

 6. Chcete-li poradit ostatním návštěvníkům, tak svou radu popište ve svém diskuzním příspěvku. Příspěvky, které vybízejí čtenáře k přechodu na webovou adresu (včetně pobídky k vyhledání textového řetězce), napsání na e-mail, popř. zavolání na uvedené telefonní číslo, jsou z diskuzí odstraňovány. To platí také pro příspěvky, které požadují od jiných přispěvatelů vložení jejich kontaktních údajů (tyto údaje mohou autoři v případě zájmu uvést sami v textu příspěvku nebo ve svých uživatelských údajích).

 7. Je-li součástí příspěvku webová adresa, tak zde musí být uvedeno, co se na této adrese nachází a jaký to má vztah k předmětu diskuze. Pokud je adresa tak dlouhá, že by díky ní byla stránka roztažena (adresa se v textu zpravidla nezalamuje), pak musí být do textu příspěvku vložena jako hypertextový odkaz přičleněný k vybranému slovu nebo sousloví (pomocí tlačítka s řetízkem).

  V příspěvcích mohou být pouze přímé odkazy na obrázky, audiovizuální záznamy, popř. texty, které mají bezprostřední vazbu k předmětu diskuze. Odkazy na internetové servery (úvodní stránku), jejich rubriky nebo diskuze jsou z příspěvků odstraňovány stejně jako odkazy na stránky firem a internetové obchody (včetně návodů jak tyto stránky najít prostřednictvím vyhledávačů), aby nedocházelo k jejich zneužívání ke skryté reklamě a získávání zpětných odkazů.

 8. Nezvýrazňujte prosím celé příspěvky. Chcete-li zvýraznit vybrané části svých příspěvků, tak použijte tučné písmo. To je mnohem vhodnější než velká písmena, která v psaném projevu vyjadřují křik. Pro odsazení textu nepoužívejte více než jeden prázdný řádek. Přiměřenosti dbejte i při používání vykřičníků, otazníků, teček a emotikonů. Příspěvky pište prosím česky, popř. slovensky.

 9. Toto diskuzní fórum není platformou pro vyřizování osobních ani obchodních sporů.

 10. Pro zasílání podnětů a připomínek týkajících se funkčnosti webových stránek DomácíSítě.cz, jejich obsahu nebo práce redaktorů použijte kontaktní formulář nebo se obraťte přímo na redakci (viz kontaktní údaje).

Příspěvky, které porušují výše uvedená pravidla, jsou upraveny (nevhodné části jsou smazány) nebo jsou z diskuzního fóra odstraněny. Přispěvatelům, kteří opakovaně porušují Pravidla pro vkládání příspěvků, je znemožněno přímé vkládání příspěvků. Příspěvky těchto uživatelů se v diskuzi objeví teprve až po schválení redaktorem diskuzního fóra.

Příspěvky vložené do diskuzního fóra jsou kontrolovány v pravidelných intervalech. Může se tak stát, že se v diskuzích dočasně objeví příspěvky, které porušují pravidla pro vkládání příspěvků. Tyto příspěvky jsou z diskuze odstraněny při nejbližší kontrole nových příspěvků.


  Reklama  
Základní informace | Magazín | Diskuze
Úvodní stránka  |  Kontaktní údaje  |  Podněty a připomínky
(c) owp media s.r.o. 1999 - 2021